NUDA CLUB
NUDA VERITAS

1024sq.m(2016/12/07)
http://slurl.com/secondlife/Horizons Galatea/142/9/23
Zindra_HorizonsGalatea
--------
おはようございます。
pawpawはZindra-Horizons大陸で"NUDA CLUB - NUDA VERITAS"を見つけました。

161213nc00
161213nc01
161213nc02
161213nc03
161213nc04
161213nc05
161213nc06
161213nc99
http://slurl.com/secondlife/Horizons Galatea/142/9/23

参考:過去記事
[新SIM群] HORIZONS
http://mainland.blog.jp/archives/1062623129.html

[Horizons Community Region] LDPW - Zindra
http://mainland.blog.jp/archives/1062624173.html

[Pixxie's Corner] Zindra
http://mainland.blog.jp/archives/1062624494.html

[Horizons Landmark Build] LDPW - Horizons
http://mainland.blog.jp/archives/1062644820.html

[Horizons Homebase] Horizons A1 - Zindra
http://mainland.blog.jp/archives/1062702792.html

[Horizons SIM] Zindra
http://mainland.blog.jp/archives/1062703875.html

[Shop + Pandora] Zindra
http://mainland.blog.jp/archives/1062909396.html

[THE WEATHER ROCK] Zindra
http://mainland.blog.jp/archives/1062931977.html

[P Low Low P Studio] Zindra
http://mainland.blog.jp/archives/1062908204.html

[KO-H M-Store] Zindra
http://sl-mainland.blog.jp/archives/14192528.html

[blackbackstudio] Zindra
http://sl-mainland.blog.jp/archives/14305826.html